AĞRI DAĞI GAZETECİLER CEMİYETİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR. M. HAKKI ALMA'YI ZİYARET ETTİ

Ağrı Dağı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sıddık Söyler ve beraberindeki heyet, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı makamında ziyaret etti.

AĞRI DAĞI GAZETECİLER CEMİYETİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR. M. HAKKI ALMA'YI ZİYARET ETTİ
Editör: Söyler Haber
20 Şubat 2021 - 02:11


AĞRI DAĞI GAZETECİLER CEMİYETİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR. M. HAKKI ALMA’YI ZİYARET ETTİ

Ağrı Dağı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sıddık Söyler ve beraberindeki heyet, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı makamında ziyaret etti.


Ziyaret heyetinde; Ağrı Dağı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sıddık Söyler, Ağrı Dağı Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan, Ağrı Dağı Gazeteciler Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Öztürk, Doğubayazıt Eğitim Platformu Dernek Başkanı Cemal Ersu ve Muhammet Karasu yer almıştır.

Ağrı Dağı Gazeteciler Cemiyetini makamında ağırlayan Rektör Alma, kendilerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Rektör Alma, yaptığı açıklamada “Ağrı Dağı Gazeteciler Cemiyetiniz olarak bizleri ve üniversitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler ediyoruz. Gazetecilik mesleği ve toplumun haber alma hakkı arasında sarsılmaz bir bağ olduğunu vurgulayarak özellikle Üniversitemizin bölgedeki gazetecilik faaliyetlerine büyük bir önem verdiğini dile getirdi”.

Ağrı Dağı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sıddık Söyler yaptığı açıklamasında “bizleri makamında ağırlayan Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet Hakkı Alma’ya sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizler cemiyet ve basın mensupları olarak Iğdır Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ediyor ve takdir ile karşılıyoruz. Türkiye geneli ve bölgemizi ilgilendiren çalışmalarınız ile Iğdır Üniversitesi sizin döneminizde plan, proje, akademik, bina, hoca, personel ve gelen öğrenciler ile belli bir seviyeye ulaşmıştır”. dedi

Rektör Alma ve Ağrı Dağı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sıddık Söyler ve heyeti ile yapılan görüşmede, Iğdır Üniversitesi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başkan Söyler’e ve heyetine Rektör Alma, tarafından Iğdır üniversitesinin dünü ve bugünü hakkında bilgiler verildi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma Iğdır Üniversitesine atandığı günden bugüne kadar yaptığı çalışmalarıyla Türkiye’de sayılı üniversiteler arasına girmek için büyük bir mücadele vermektedir.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma Iğdır Üniversitesinin 2016’dan bugüne kadar yaptığı çalışmalarıyla bölgede birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak, Türkiye geneli sayılı üniversiteler arasına girmeyi başarmıştır.
Webometrics’in değerlendirmesine göre Iğdır Üniversitesi, dünya genelinde sıralamaya sokulan 30 bin üniversite arasında 3691’inci olmuştur.
YÖKAK tarafından kamuoyuna açıklanan Akademik Personel Memnuniyet Anketinde Iğdır Üniversitesi, anketin gerçekleştirildiği 88 devlet üniversitesi arasında akademik personel memnuniyetinde %89 memnuniyet oranıyla 5. sırada yer almıştır.
2014 yılında 3751 olan öğrenci sayısı kademeli bir artış göstererek 2016’da 5980’e, 2020’de ise 11.000 seviyesine ulaşmıştır.


 
 • Üniversitede 2016 yılında 268 akademisyen bulunurken bu sayı 2020 yılında 422’ye ulaşmıştır. Bu rakamlara bakıldığında ülkemizde her 45,89 öğrenciye bir akademisyen düşerken 2020 yılı itibariyle Iğdır Üniversitesinde her 16 öğrenci için bir akademik personel görev yapmaktadır.
 • Lisansüstü Eğitimde 2016 yılında 10 olan bölüm ve program sayısı 2021 yılında 56’ya yükselmiştir.
 • Lisans ve Ön Lisans Eğitimde 2016 yılında 76 olan bölüm ve program sayısı 2021 yılında 140’a yükselmiştir.
 • 2014 yılından bu yana sürekli artan öğrenci sayısı, Üniversitenin tercih edilme potansiyelinin bir göstergesidir. Buna göre 2014 yılında 3751 olan öğrenci sayısı kademeli bir artış göstererek 2016’da 5980’e, 2020’de ise 11.000 seviyesine ulaşmıştır.
 • Yıllara göre yerleşme oranları ise şöyledir: 2016 yılında %86,92, 2017 yılında %63,69, 2018 yılında %77,71, 2019 yılında %82,5 ve 2020 yılında %93.
 • Yıllara göre yabancı öğrenci sayılarına bakıldığında büyük bir yükseliş göze çarpmaktadır. Buna göre 2016 yılında sadece 6 olan yabancı öğrenci sayısı 2017’de 43’e, 2018’de 99’a, 2019’da 186’ya ve 2020’de 405’e yükselmiştir. Üniversitede 17 farklı ülkeden öğrenci bulunmaktadır
 • 2016-2020 yılları arasında Yüksek Lisans Programlarındaki öğrenci sayılarına bakıldığında hızlı bir artışın olduğu görülmektedir. 2016 yılında 461 olan kayıtlı Yüksek Lisans öğrenci sayısı 2020’de 1523’e yükselmiştir.
 • Benzer bir artış Doktora programlarında da görülmektedir. Buna göre 2016 yılında 12 olan kayıtlı Doktora öğrenci sayısı 2020’de 70’e ulaşmıştır.
 • Üniversite genelinde öğrencilerinin kendini ifade edebileceği; sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde bulunabileceği toplam 54 öğrenci kulübü mevcuttur. 2016 yılında 26 olan kulüp sayısı, 2020’de ise 54’e yükselmiştir.
 • Üniversite, protokol imzaladığı yurt dışı üniversiteleri sayısı 134 olup öğrenci ve akademisyen değişimleri etkin şekilde yürütülmektedir.
 • Iğdır Üniversitesi; ODTÜ, İTÜ, Marmara, İstanbul, Sabancı, Bursa Teknik ve Fırat Üniversitelerinden sonra Birleşmiş Milletler Akademik Etki (UNAI) platformuna üye olmaya hak kazanan 8. Türk Üniversitesi olmuştur.
 • Yıllara göre yayın sayısında (Web of Science) hızlı bir yükselişin olduğu görülmektedir. Buna göre 2016 yılında 77 olan yayın sayısı; bu yıldan sonra ciddi bir artış göstererek 2020’de 166 olmuştur. Üniversite akademisyenleri tarafından yapılan 924 bilimsel yayının %58’i son dört yılda (2016-2020 yılları arasında) gerçekleşmiştir.
 • 2019 yılında Üniversite bünyesinde Akademik Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Doğa Bilimleri ve Mühendisliği alanında 48, Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında 29, Sanat ve Edebiyat alanında 20, Sağlık Bilimleri alanında 9 olmak üzere toplam 106 çalışma grubu bilimsel araştırma ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çalışma grupları sayesinde multi-disipliner çalışmalar yapılarak üniversitenin yayın sayısı ve kalitesi arttırılmaktadır.
 • Üniversite yıllara göre URAP (University Ranking by Academic Performance) başarı sıralaması da son dört yıl içinde yükseliş göstermiştir. 2016 yılında 128 üniversite arasında 117 olan başarı sıramız, 2020 yılında 166 üniversite arasında 113 olarak gerçekleşmiştir. URAP puan aralığı ise 150-199’dan 300-349’a yükselmiştir.
 • URAP verilerine göre Iğdır Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 50’nci, devlet üniversiteleri arasında 91’inci sıradadır.
 • Üniversite akademisyenlerinin yaptığı proje çalışmaları (BAP, TÜBİTAK) 2015 yılında 6, 2016 yılında 18 iken 2017 yılında 75’e yükselmiş olup 2020 yılında 60 proje yürütülmüştür. 2020 yılı içinde 8 TÜBİTAK, 2 Sanayi İşbirliği, 4 SERKA-DAP projesi kabul edilmiş, Üniversiteye ek araştırma kaynağı sağlanmıştır. Ayrıca 100/2000 burslu sayısı 9 olmuştur.
 • Üniversite her alanda yaptığı atılımları patent alanında da sürdürmektedir. Daha önce hiç olmayan patent sayısı 2018 yılında 4, 2019 yılında 4, 2020 yılında 5 adet olmak üzere toplam 13 ulusal ve uluslararası patentimiz bulunmaktadır.
 • 2015 yılında düzenlenen panel, çalıştay, kongre, sempozyum sayısı 15 iken bu sayı 2016’da 21’e, 2017’de 47’ye, 2018’de 80’e, 2019’da 98’e yükselmiştir. 2020 yılında tüm dünyayı saran COVİD-19 salgını sebebiyle çok katılımlı organizasyonlar yapılamamış olup bilimsel etkinlikler çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
 • Webometrics’in değerlendirmesine göre Iğdır Üniversitesi, dünya genelinde sıralamaya sokulan 30 bin üniversite arasında 3691’inci olmuştur.2017 yılında 7775’inci sırada bulunan Üniversitemiz, 2020 yılında 3691’inci sıraya yükselmeyi başarmıştır.
 • YÖKAK tarafından kamuoyuna açıklanan Akademik Personel Memnuniyet Anketinde Iğdır Üniversitesi, anketin gerçekleştirildiği 88 devlet üniversitesi arasında akademik personel memnuniyetinde %89 memnuniyet oranıyla 5. sırada yer almıştır.
 • Üniversiteye bağlı 22 Araştırma Merkezinin 15’i son dört yıl içinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.
 • Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi(UZMER) 30.01.2018 tarihinde kurulmuş olup aynı yılın Eylül ayında faaliyetlerine başlamış, geçen üç yıllık süre içinde altyapısı güçlendirilmiştir. İleri görüşlülük neticesinde açılan bu araştırma merkezi sayesinde COVİD-19 salgını sürecinde ön lisans, lisans ve lisansüstü derslerinin tümü uzaktan öğretim metotlarıyla yürütülmektedir. 
 • Uzaktan öğretimde ön lisansta 537, lisansta 544, yüksek lisansta 317, doktorada 58 ders okutulmaktadır. Sistemi 11 bin öğrenci, 332 eğitmen, 6 teknik personel kullanmaktadır.


 
Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum