AĞRI İL VE İLÇELERİNDE 7 GÜN YÜRÜYÜŞ VE TOPLANTI YASAĞI

AĞRI İL VE İLÇELERİNDE 7 GÜN YÜRÜYÜŞ VE TOPLANTI YASAĞI
Editör: Söyler Haber
04 Haziran 2024 - 00:28 - Güncelleme: 04 Haziran 2024 - 00:34


AĞRI VALİLİĞİ BASINA VE KAMUOYUNA 
Ağrı İlimiz genelinde 04.06.2024 tarihinden itibaren (7) gün süreyle toplantı ve yürüyüşler dâhil tüm etkinlikler yasaklanmıştır.

Ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan olaylar/gelişmeler ile ilgili birçok yerde olduğu gibi ilimizde de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşlarınca ve gerçek kişilerce, belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek için demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez hak arama yöntemlerinden olan; basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, toplu olarak el ilanı/broşür dağıtma vb. şekillerde eylem/etkinlikler düzenlendiği, yine bu eylem/ etkinliklerin terör örgütlerince ve sol/marjinal/provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir.
Bu itibarla; yukarıda anılan gerekçeler ve belirtilen yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda, Anayasa'mızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla;
Ağrı ili coğrafi sınırları içerisinde 04/06/2024 günü saat 00.01'den geçerli 10/06/2024 günü saat 23.59'a kadar 7 (Yedi) gün süre ile;
Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden *YASAKLANMASI*;
Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler, dini ve milli bayramlar hariç olmak üzere; basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında *YASAKLANMASI*;
Yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına *İZİN VERİLMEMESİ*'ne karar verilmiştir.
 
*Kamuoyuna saygıyla duyurulur.*

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum