DOĞUBAYAZIT'TA MİLAD ADINDA İLMİ BİR DERNEK KURULDU

Merhum Seyda Molla Musa Celâli Geçit’in ailesi Doğubayazıt’ta bir dernek kurdu.

DOĞUBAYAZIT'TA MİLAD ADINDA İLMİ BİR DERNEK KURULDU
Editör: Söyler Haber
23 Mayıs 2022 - 22:31 - Güncelleme: 23 Mayıs 2022 - 22:43


 
DOĞUBAYAZIT’TA MİLAD ADINDA
İLMİ BİR DERNEK KURULDU

Merhum Seyda Molla Musa Celâli Geçit’in ailesi Doğubayazıt’ta bir dernek kurdu.

Doğu ve Güney Doğuanadolu bölgesinde ilmi ve tavırlarıyla halk arasında sevilen ve saygı duyulan Doğubayazıt’lı merhum Seyda Molla Musa Celali Geçit’in ailesi, Doğubayazıt’ta MİLAD adında bir dernek kurdular.

Seyda Molla Musa Celali Geçit’in yazdığı eserler Türkiye’nin birçok medreselerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır.
MİLAD Derneğinin amacı Şeyh Ahmed-i Xani olmak üzere Doğubayazıt’ın ve bölgemizin ulemasına ait eserleri, bu bağlamda Seyda Molla Musa Celali'nin geride bıraktığı ilmi eserleri, üzerinde bilimsel çalışmalar yaparak bunlara sahip çıkmak ve topluma kazandırmak olacaktır.

A. ÇOCUKLARA YÖNELİK DÜZENLENECEK FAALİYETLER
B.  ARAPÇA VE ARABİ İLİMLER EĞİTİMİNE YÖNELİK FAALİYETLER
C.  İMAM- HATİP LİSELERİ, İLAHİYAT VE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMLARI
D.  PERİYODİK (HAFTALIK, AYLIK, YILLIK) FAALİYETLER
E. SANAL MEDRESE PROGAMI
F. YAYIN VE KİTAP FAALİYETLERİ

AICÜ İslami İlimler Fakültesinde öğretim görevlisi Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit, yaptığı açıklamasında “Derneğimizin en önemli amaçlarından birisi de başta Şeyh Ahmed-i Xani olmak üzere Doğubayazıt’ın ve bölgemizin ulemasına ait eserleri, bu bağlamda Seyda Molla Musa Celali'nin geride bıraktığı ilmi eserleri, üzerinde bilimsel çalışmalar yaparak bunlara sahip çıkmak ve topluma kazandırmaktır. Aynı şekilde medrese sistemi ile ilahiyat eğitimi arasında köprü kurmak ve asrımızın gelişmelerine de yer vererek İslam dini hakkında çağımızın ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmalara imza atmaktır. İnşallah halkımızın dua, yardım ve desteğiyle buna muvaffak oluruz.

EĞİTİM PROGRAMLARININ AMAÇLARI
Günümüzde bütün dünyada olduğu gibi İslam dünyasında da büyük bir dinî, ahlakî, sosyal, psikolojik yozlaşma hakimdir.  Bu olumsuz durum gittikçe etkisini arttırmaktadır. Toplumun bütün katman ve kesimlerinde olduğu gibi, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz dinî, millî, manevî, ahlakî değerlerinden koparılmakta, zararlı alışkanlıklara müptela edilmekte, farklı olumsuz bağımlılıklara alıştırılmaya çalışılmaktadır.  Bu durum toplumumuzun yapısında büyük yıkımlara neden olmaktadır.  Bu nedenle kendimizi sorumlu görerek kurduğumuz derneğimiz ve medresemiz aracılığıyla yukarıda beyan edilen türlerde sosyal faaliyetler ve eğitim programlarını uygulamayı zorunlu görmekteyiz. Bu faaliyetlerimizde ve programlarımızda güttüğümüz temel amaçlarımız şunlardır:

•      Çocuklarımızın ve gençlerimizin gündemine dinî, millî ve manevî değerlerimizi taşımak.
•      Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak, kurtarmak.
•      Çocuklarımıza ve gençlerimize faydalı alışkanlıklar kazandırmak ve onların zihin ve duygu dünyalarında sorumluluk, vefakarlık, diğerkâmlık ve hakşinaslık duygularını kazandırmak için onları faydalı faaliyetlere çekmek.
•      Resmi veya sivil kurumlarında tabi tutuldukları eğitim-öğretim programlarına destek sağlamak, derslerini kendilerine sevdirmek, geliştirici ve destekleyici eğitim programlarıyla yetişmelerine katkı sunmak.
•      Son asırlarda dünyanın muhtelif yerlerinde etkili olmaya başlayıp insanları din, ahlak, millet, manevi değerlere karşı inkârcı ve anarşist görüşlere meylettiren, böylece insanlık toplumunun temellerini sarsarak hem maddi hem de manevi alanda yıkım ve helaka sebep olan materyalizm, ateizm, deizm, anarşizm, nihilizm, sadizm, satanizm ve benzeri ideolojilere ve akımlara karşı gençleri uygun dil, üslup ve yöntemlerle bilgilendirmek.
•      Yerel dinamiklerden yararlanarak evrensel inanç, ibadet, ahlak şuuru geliştirmek, sahip olduğumuz dinî ve millî değer ve prensipleri yaymak, kamu vicdanında mevcut olan bu fıtratı zenginleştirmek.
Derneğimizin en önemli amaçlarından birisi de başta Şeyh Ahmed-i Xani olmak üzere Doğubayazıt’ımızın ve bölgemizin ulemasına ait eserleri, bu bağlamda seydamız Molla Musa Celali'nin geride bıraktığı ilmi eserleri, üzerinde bilimsel çalışmalar yaparak bunlara sahip çıkmak ve topluma kazandırmaktır. Aynı şekilde medrese sistemi ile ilahiyat eğitimi arasında köprü kurmak ve asrımızın gelişmelerine de yer vererek İslam dini hakkında çağımızın ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmalara imza atmaktır. İnşallah halkımızın dua, yardım ve desteğiyle buna muvaffak oluruz”. dedi

MOLLA MUSA CELALİ MEDRESE VE İLAHİYAT İLİMLERİNİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ (MİLAD) TÜZÜĞÜ

Madde 1– Derneğin Adı: MOLLA MUSA CELALÎ MEDRESE VE İLAHİYAT İLİMLERİNİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ’dir.
Kısa Adı: MİLAD
Derneğin merkezi Doğubayazıt-AĞRI’dır.
Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek; İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve Sünneti esas alarak İslam İlim Tarihinde görülen tefsir, hadis, fıkıh, akaid/kelam, siyer, İslam tarihi, dinler tarihi, mezhepler tarihi, İslam Eğitim Tarihi, İslam Kültür ve  Medeniyeti, İslam Coğrafyası ilimleri ile Müslüman Ülkeler, İslam Dini  ve İslam Ümmetini ilgilendiren her türlü ilim konusunda, bunlara ilave olarak Arap Dili ve Edebiyatına ait sarf, nahiv, belagat vesair ilimler hakkında akademik ve bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, bu konularda çalışmalar yapan resmi veya sivil kişi, kurum, kuruluş ve derneklerle iş birliği yapmak ve onlara destek sağlamak amacını taşımaktadır.  Derneğimizin amaçları arasında şunlar da bulunmaktadır:

Toplumun her kesimine eğitim seviyesine bakmaksızın ilmi, kültürel destek sağlamak.
Yurtiçi ve yurtdışında tarih ve kültürel mirasa sahip çıkmak ve koruyup geliştirmek.
Yurt içinde ve yurt dışında derneğimizin amacıyla alakası olan her konuda bilimsel, akademik, kültürel ve eğitimsel araştırmalarda bulunmak.

Yurt içinde ve yurt dışında derneğimizin amacıyla alakası hizmet yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri, İl ve İlçe Müftülükleri, İmam-Hatip Okulları, Medreseler ve amacımızı paylaşan dernekler ve vakıflar ile iş birliği halinde her türlü bilimsel, akademik, kültürel ve eğitimsel araştırmalarda bulunmak, kurslar, seminerler, sempozyumlar ve kongreler, paneller, konferanslar, çalıştaylar, toplantılar ve programlar düzenlemek.

Temel İslam Bilimleri ve Arap Dili ve Belagati konusunda her seviyede eğitim gören kişilere, talebelere, müderrislere, öğretim üyelerine, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine, Kur’an Kursu Öğreticilerine, müftü, vaiz, imamlara destek vermek, bu konuda ihtiyacı olanlara maddi yardımda bulunmak, onların bilimsel, kültürel, eğitimsel faaliyetlerini destekleyip iştirakte bulunmak.

 Temel İslam İlimleri, İslam Ümmetine mensup kavimlerin dini yapısı, mezhep ve dilleri hakkında  araştırmaların yapılması, bu ilimlerin geliştirilmesi, anlaşılması ve yaygınlaşması için bilimsel ortam hazırlamak, akademik bir ciddiyet ve sorumluluk içerisinde, faaliyet ve neşriyatta bulunmak, bu ilimler hakkında  araştırma yapanlar arasında bilgi, kaynak, tecrübe ve fikir alışverişi ile dayanışma ruhunu sağlamak, bu alanlarda dünyadaki gelişmeleri de takip ederek bunları ilgili olan herkese aktarmak, böylece insanlarımızın ve araştırmacılarımızın bilgi ve birikimlerini arttırmaktır.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • Cem Pamiroğlu
  6 ay önce
  Kesinlikle Şeriata giden süreçte bu derneğin çalışmaları yararlı olacaktır. Her saniye Gelişen Teknoloji ilim bilim sosyal kültürel insan yaşamını güzelleştiren kolaylaştıran bütün kavramları sorumluluk adleden ülkeler Uzay bilimini bir adım daha ilerletme çabasında iken, Ağrıda Din ile ilgili miladi dernek kurup üstüne üstlük ünüversitede entegrasyondan bahsedenler çoluk çocuğunuza yat kalk dinden imandan bahsetmekten öte geleceğine yönelik hangi misyonu vizyonu olabilir. Bence bu tür dernekler iyi niyetli değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Laik demokratik hukuk Devletinin inkılaplarına sadakatli kalıp modern Medeniyetin gerekliliğini yerine getirmek lazım. Ağrı ilimizin bu tür derneklere ihtiyacı yoktur.. Çoluk çocuğun sağlıklı sosyal sporsal aktivitelere yönelmesi gerekir.. Dini vecibelerin yeri ve öneminin sınırı bellidir
 • Gökhan
  1 yıl önce
  Allah razı olsun iyi bir çalışma yalnız Türkçe ve seydanın vaaz dili olan Kürtçe olarak da derslerin verilmesi daha uygun olurdu sadece Arapça verilmesi ve gündeme gelmesi üzücü durum